Zlot Wędrowników Chorągwi Gdańskiej Jamboree on the Trail

Regulamin Zlotu

 

Regulamin VIII Zlotu Wędrowników Chorągwi Gdańskiej Jamboree on the Trail

Organizatorzy

Namiestnictwo wędrownicze hufca Gdańsk – Portowa

Komenda
Komendant: phm. Magda Meller HR
Z-ca ds. promocji i komunikacji: pwd. Kinga Piskała HO
Logistyk: Radosław Wojtasik
Szefowa biura: Patrycja Wronka
Program i sprawy nieprzewidziane: Robert Łastowski

Termin: 12-13 maja 2018 r.

Miejsce: Stanica hufca Warszawa – Praga – Południe w Ocyplu

Cele

 • Odkrycie walorów turystycznych odwiedzanych podczas wędrówki miejsc.
 • Promowanie zdrowego trybu życia i aktywnej formy turystyki.
 • Integracja środowiska wędrowniczego Chorągwi Gdańskiej.
 • Zainspirowanie wędrowników do działania i rozwijania się.
 • Wsparcie pracy metodycznej drużyn wędrowniczych.

Uczestnicy

 • Uczestnikami wydarzenia mogą być tylko członkowie ZHP.
 • Patrole wędrownicze powinny liczyć od 1 do 100 osób.
 • Członkami patrolu biorącego udział w zlocie mogą być osoby w wieku wędrowniczym.
 • W skład każdego z patroli musi wchodzić pełnoletni opiekun.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek we własnym zakresie wykupić ubezpieczenie NNW na czas trwania zlotu. Patrolowi, w trakcie zgłoszenia się na miejscu zlotu, mają obowiązek przedstawić dokumenty poświadczające wykupienie ubezpieczenia.
 • Każdy patrol musi posiadać przynajmniej jedną apteczkę pierwszej pomocy.
 • Uczestnicy mają obowiązek zgłoszenia wyjazdu w macierzystym hufcu.
 • Podczas wędrówki uczestnicy powinni posiadać naładowane telefony komórkowe.
 • Osoby, które wykazują chęć udziału w zlocie, lecz nie mogą zebrać patrolu/nie posiadają pełnoletniego opiekuna, proszone są o kontakt z komendą zlotu.

Harmonogram

sobota:
00:00-17:00 wędrówki
17:00-18:00 zakwaterowanie
18:00-20:00 zajęcia programowe 
20:00-22:00 ognisko
22:00-… integracja
niedziela:
09:00-10:30 śniadanie
10:30-11:00 zakończenie zlotu

 

Wpisowe

Wpisowe za osobę wynosi:

 • 8 zł do końca 15 kwietnia
 • 10 zł do końca 25 kwietnia
 • 15 zł do soboty 01 maja*

Wpisowe należy wpłacić na konto:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk
Nr konta bankowego: 97 1240 5400 1111 0010 6445 1162
Tytuł przelewu: DSCZ JOTT 2018 – (nazwa patrolu), (liczba osób w patrolu).
*Osoby zarejestrowane po 1 maja płacą koszt 16 zł na miejscu Zlotu.
Zgłoszenia

Zgłoszenia patrolu można dokonać od 15.04.2018 do 1.05.2018 poprzez formularz znajdujący się na stronie: http://jott.zhp.net.pl/. Płatność należy dokonać po otrzymaniu maila z potwierdzeniem zarejestrowania. Kwota wpłaty liczy się od dnia zgłoszenia*.

Dokumenty, które należy przesłać po zgłoszeniu to: 

 • potwierdzenie przelewu
 • skan ubezpieczenia, jeśli członkowie patrolu nie należą do Chorągwi Gdańskiej
 • potwierdzenie opłacania podstawowej składki członkowskiej przez członków i członkinie patrolu

 

* Z wyjątkiem zgłoszenia patrolu po 1 maja 2018. W tym przypadku wpisowe w wysokości 16 zł od osoby należy posiadać na miejscu.

Kontakt do organizatora
e-mail: komendant@jott.zhp.net.pl, magda.meller@zhp.net.pl
nr telefonu: Magda Meller, 518 974 232
Strony internetowe
https://www.facebook.com/jottgd
http://jott.zhp.net.pl

 

*W sprawie rejestracji/zgłoszeń na Zlot: patrycja.wronka@zhp.net.pl

ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego

ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska


Wspierają nas:

Wędrowniczy Referat Chorągwi Gdańskiej